องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ทำความรู้จัก... สร้างความเข้าใจ กลไกส่งเสริมให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก LESS และ T-VER “ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและความเป็นกลางทางคาร์บอน ”

เคยสงสัยกันไหม ! ! !  ทำไมตอนนี้มีแต่คนพูดถึง LESS และ T-VER ว่าแต่มันคืออะไรกันนะ ? ? ? . . . ตามมาทางนี้ จะพาไปหาคำตอบกัน