องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การปลูกอะโวคาโด

อะโวคาโด

1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

วงศ์: Lauraceae

ชื่อวิทยาศาสตร์: Persea americana. Mill.

สกุล: Persea

2. ต้น

ความสูง 6 - 18 เมตร ทรงต้นมีลักษณะแตกต่างกันมาก มีทั้งทรงต้นตรงและลำต้นสูงใหญ่ จนกระทั่งเป็นพุ่มเตี้ยและลำต้นเล็ก เปลือกของลำต้นขรุขระ สีน้ำตาลอ่อน เป็นไม้เนื้ออ่อน

3. ใบ

ใบเดี่ยวเรียงสลับบนกิ่ง ยาว 8 - 40 เซนติเมตร กว้าง 5 - 18 เซนติเมตร ก้านใบยาว 3 - 8 เซนติเมตร ใบเรียงหนาแน่นที่ส่วนปลายของกิ่ง

4. ดอก

ดอกออกเป็นช่อตรงปลายกิ่ง ดอกเป็นแบบแพนนิเคิล (Panicle) ออกดอกเดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์

5. ผล

เป็นแบบผลเดี่ยว

มีรูปร่างหลายลักษณะ: แบบผลฝรั่ง รูปไข่ กลม ยาวคล้ายมะเขือยาว ใหญ่ เล็ก

ผิวผล: เรียบหรือขรุขระ

สีผิว: เขียว เขียวปนเหลือง หรือม่วง

เนื้อ: เหลืองอ่อนหรือเหลืองเข้ม

การผลิตอะโวคาโด

1. ผ่านมาตรฐานรับรองระบบผลิต

  • ระบบมาตรฐาน GAP
  • ระบบมาตรฐานอินทรีย์ (นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม)

2. ให้ความสำคัญกับการใช้สารชีวภัณฑ์และสารเคมีน้อยที่สุด ตามความเหมาะสม

3. สินค้าหรือผลิตผลที่ผ่านการรับรองระบบการปลูกในระบบอินทรีย์ เป็นเกรดพรีเมียมในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ (5 ดี)

1. พันธุ์ดี (ชนิดพันธุ์) - ความต้องการของตลาด และเหมาะสมกับพื้นที่

2. น้ำดี (น้ำ) - แหล่งน้ำ ฤดูกาลปลูก การขยายพันธุ์ ความสมบูรณ์ของต้น การติดผล คุณภาพผลผลิต

3. ดินดี (พื้นที่) - ความสูง อากาศ ดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน พันธุ์ คุณภาพ ผลผลิต

4. แดดดี (แสง) - การผสมเกสร โรค แมลง การติดผลและคุณภาพผลผลิต

5 คนดี (ผู้ปลูก) - ความสนใจ ความสามารถ

ศักยภาพในการผลิตอะโวคาโด

1. ปลูกได้ในพื้นที่หลายระดับ พื้นที่ราบจนถึงสูงกว่า 1,000 เมตร

2. เป็นพืชสำคัญ ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

3. ปลูกทดแทนป่า

4. สามารถปลูกพันธุ์การค้าของโลกได้ เช่น Hass

พันธุ์อะโวคาโด

พันธุ์อะโวคาโดมีจำนวนมาก ทั้งพันธุ์ดีและพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด เนื่องจากการผสมข้ามและเกษตรกรนำเมล็ดมาปลูก มูลนิธิโครงการหลวงคัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพดี กำหนดให้เป็นพันธุ์ส่งเสริมจำนวน 7 สายพันธุ์

1. ปีเตอร์สัน (Peterson)

2. บัคคาเนีย (Buccaneer)

3. บูท 7 (Booth 7)

4. บูท 8 (Booth 8)

5. ฮอลล์ (Hall)

6. พิงเคอร์ตัน (Pinkerton)

7. แฮส (Hass)

ลักษณะพันธุ์อะโวคาโดที่ดี

1. เป็นพันธุ์ที่ผลผลิตมีคุณภาพ เนื้อผลมีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูง เนื้อผลนิ่ม แน่ ไม่เละ ไม่มีเสี้ยน ไม่เป็นสีน้ำตาลง่ายหลังผ่า ไม่มีรสขม และไม่มีกลิ่นฉุน

2. เป็นพันธุ์ที่มีช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวยาว ผลแก่ยืดอายุเก็บเกี่ยวได้ โดยอยู่บนต้นได้นาน ไม่หล่นเสียหายง่าย

3. เปลือกผลหนา ทนต่อการขนส่งได้ดี ผลมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป


การขยายพันธุ์และการผลิตต้นกล้า

1. การเพาะเมล็ด

2. การขยายพันธุ์ในถุง

  • ใช้เมล็ดสมบูรณ์ อายุ 2 เดือนเปลี่ยนยอดได้เร็วขึ้น 15 - 30 วัน
  • เปลี่ยนยอดในถุง หลังปลูกอายุ 5 - 6 เดือน

การเลือกกิ่งพันธุ์ดี

แปลงแม่พันธุ์มีความสำคัญต่อความสำเร็จในงานปลูกที่สุด

  • การผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี ตรงตามพันธุ์ สมบูรณ์ ปลอดโรคและแมลง
  • การรอดตาย การเจริญเติบโต
  • การให้ผลผลิต และคุณภาพ