องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ขนมคุกกี้แป้งข้าวกล้องดอย เสริมโภชนาการ (Cookies Gluten Free)

ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง หรือเรียกง่ายว่า “ข้าวดอย” เปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งโภชนาการที่อุดมไปด้วยวิตามิน สารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวดอยถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งขุมทรัพย์แห่งโภชนาการได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่จำกัดเฉพาะแค่รูปแบบข้าวบนจานอาหารเท่านั้น หากยังสามารถเข้าถึงแหล่งคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ได้ทุกเพศทุกวัย ก็ยิ่งยกระดับคุณค่าของพันธุ์ข้าวดอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กเล็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองและการเจริญเติบโต           


ในยุคปัจจุบันปัญหาที่พบของหลายครอบครัวที่มีลูกวัยเด็กเล็ก เมื่ออายุครบ 1 ปี เด็กเล็กจะเริ่มเรียนรู้การปฏิเสธ กินยาก กินน้อย หรือเลือกกิน จนบางครั้งทำให้ปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จากประเด็นดังกล่าว จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) ต่อยอดจากพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้สำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่พันธุ์ข้าวดอยและสร้างโอกาสในการบริโภคอาหารพร้อมทานในรูปแบบที่แปลกใหม่ อีกทั้งเสริมเพิ่มโปรตีนจากเนื้ออกไก่ ไข่ไก่ ใยอาหารจากผัก ได้แก่ แครอท ผักแคล กระเทียม และหัวหอมใหญ่


จากผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมคุ้กกี้ที่มีการทดสอบแป้งข้าวกล้องจากพันธุ์ข้าวท้องถิ่นจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เฮงาะเลอทิญ เล่าทูหยา เบี๊ยวจิกู๋ บือบอ และข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวสีม่วงดำ) พบว่า แป้งของข้าวพันธุ์เฮงาะเลอทิญและพันธุ์เล่าทูหยา มีคุณสมบัติเมื่อเตรียมแป้งผสมก่อนนำไปอบโดยไม่พรีเจลาติไนซ์ มีลักษณะปรากฏดีกว่าและรับประทานง่าย มีความสามารถในการขึ้นรูป สำหรับข้าวพันธุ์อื่นมีกลิ่นและรสเฉพาะตัวไม่สามารถขึ้นรูปทรงได้ ที่สำคัญคือพันธุ์ข้าวทั้ง 2 พันธุ์นี้ ยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เช่น แคลเซียม โปรตีน และแกรมม่าออริซานอล ดังนั้น จึงใช้แป้งข้าวกล้องซึ่งเป็นแป้งข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนมคุ้กกี้  โดยนำไปบดละเอียดด้วยเครื่องบดแห้งอเนกประสงค์และร่อนผ่านตะแกรงขนาดรูตะแกรงขนาดน้อยกว่า 425 ไมครอน จนได้แป้งข้าวกล้อง (Brown Rice Flour) นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมคุ้กกี้ต่อไป