องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ไข่ไก่เปลือกสีขาว

     “ไข่ไก่” เมื่อพูดถึงก็คงคุ้นเคยกับไข่เปลือกสีน้ำตาล ซึ่งที่จริงแล้วนอกจากไข่ไก่เปลือกสีน้ำตาลยังมีไข่ไก่เปลือกสีขาวที่มีลักษณะคล้ายไข่เป็ด ถ้ามองผ่านๆ ก็มีลักษณะที่คล้ายกันอย่างมาก บางครั้งหลายท่านเข้าใจผิดว่า “ไข่ไก่เปลือกสีขาว” นี้คือ ไข่เป็ด

     ทำไมไข่ไก่ถึงมีเปลือกสีขาว? สาเหตุที่ไข่ไก่มีเปลือกสีขาวนี้เกิดจากสายพันธุ์ของ “แม่ไก่” ที่สร้างเม็ดสีของเปลือกไข่ขึ้นระหว่างสร้างไข่ในรังไข่ โดยเม็ดสีที่สร้างขึ้นจะแตกต่างกันไปตามพันธุกรรมหรือสายพันธุ์ของแม่ไก่ เช่น ไก่สายพันธุ์เล็กฮอร์น (Leghorns) ผลิตไข่ที่มีเปลือกสีขาวซึ่งเป็นสีของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นส่วนประกอบหลักของเปลือกไข่ สำหรับสายพันธุ์แม่ไก่ที่ออกไข่เปลือกสีน้ำตาล เช่น ไก่สายพันธุ์โร้ด ไอซ์แลนด์ เร็ด (Rhode Island Reds) ซึ่งสีน้ำตาลของเปลือกไข่ คือ สารโปรโต้พอร์ไฟริน (Protoporphyrin) นอกไข่ไก่ที่มีเปลือกสีขาวและสีน้ำตาลแล้ว ยังมีไข่ไก่ที่มีเปลือกสีฟ้าและสีเขียวซึ่งเกิดจากสารคนละชนิดกัน

         ในปี 2561 มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เริ่มมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตไข่ไก่ในระบบอินทรีย์ โดยส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์เล็กฮอร์น (Leghorns) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะขนสีขาว หงอนแดงจักร ขนาดตัวเล็ก ให้ไข่เปลือกสีขาว ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี แม่ไก่เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5 เดือน มีน้ำหนักตัวประมาณ 1.2-1.5 กก. จากสีเปลือกไข่ที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบสารอาหารในไข่ พบว่า ไข่ไก่เปลือกสีขาวหรือเปลือกสีน้ำตาลไม่มีความแตกต่างกัน คุณภาพหรือคุณค่าทางอาหารของไข่ไก่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีของเปลือกไข่ แต่ขึ้นอยู่กับอาหารที่ใช้เลี้ยงและการจัดการไก่นั้นเอง


เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย: นางสาวนริศรา เกิดสุข และนางสาวรักษิณา บ้วนกียาพันธุ์