องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

วิธีการเลือกทำเลสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างมืออาชีพ

ในการเลี้ยงสัตว์ ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้านหรือแบบงานอดิเรก ทำเลสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไม่ค่อยมีปัญหา เพียงแต่เลือกที่ใดที่หนึ่งในบริเวณบ้านหรือที่ดินของตนให้เหมาะสม เนื่องจากปริมาณสัตว์ที่เลี้ยงไม่ค่อยมาก แต่ในการเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก ทำเลหรือสถานที่ในการเลี้ยงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการทำฟาร์มได้ ดังนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยมีวิธีการเลือก ดังนี้ 

1.  สถานที่ควรอยู่ห่างไกลจากชุมชนและผู้เลี้ยงรายอื่น ๆ พอสมควร เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก ปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์และเสียงร้อง อาจรบกวนผู้อื่นเป็นปัญหาถึงขั้นต้องย้ายฟาร์มได้ และการทำฟาร์มในแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่น หรือใกล้โรงงานฆ่าสัตว์ อาจเกิดปัญหาโรคระบาดมาสู่ฟาร์มได้ง่าย อีกทั้งปัจจุบันการจะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในชุมชน จะต้องได้รับอนุญาตจาก เทศบาล หรือ อบต. ก่อน จึงจะสามารถสร้างฟาร์มได้ ควรต้องศึกษากฎระเบียบของพื้นที่ให้ดีก่อน

2. ต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ใกล้กับตลาด ชุมชน และสะดวกในการขนส่ง การอยู่ใกล้ตลาดรับซื้อและแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งในด้านการขนส่งตัวสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปจำหน่าย และการซื้ออาหารสัตว์เข้ามาเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตต้องดี เพื่อรองรับการทำตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับฟาร์มได้อีกช่องทางหนึ่ง