องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

สวิสชาร์ด

ชื่อวิทยาศาสตร์  Beta vulgaris var. flavescens

ชื่อสามัญ  Sweet Chard

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : [1]

ลักษณะทั่วไป สวิสชาร์ดมีลักษณะ ใบหยิกเป็นคลื่นสีเขียว ก้านใบมีขนาดใหญ่แบนมีหลายสี เช่น สีแดง สีขาว

การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร นิยมบริโภคส่วนใบและก้าน ต้นอ่อนนิยมรับประทานสด ส่วนต้นมีขนาดใหญ๋ นิยมนำมาลอกก้านใบออก หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำมาต้ม แล้วหั่นเป็นชิ้นๆ ใช้ทำสตู ตุ๋น ชุบแป้งทอด ผัดหรือทำแกงต่างๆ ใบอ่อนสามารถนำมารับประทานสดในสลัดได้อีกด้วย

 

เอกสารอ้างอิง : หนังสือเรื่องการปลูกผักบนพื้นที่สูง