องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ดอกกำปอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ageratum sp.

วงศ์  COMPOSITAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ดอกกำปองเป็นพืชล้มลุก มีขนอ่อนนุ่มปกคลุมทั้งต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากรูปไข่หรือรูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจักซี่ฟัน ก้านใบยาว หลังใบสีอ่อน ดอกเป็นช่อออกกระจุกที่ปลายกิ่ง สีเหลืองส้ม ต้นและใบมีกลิ่นเฉพาะ

การขยายพันธุ์ :  เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง

การใช้ประโยชน์ :  ทั้งต้น ใช้เป็นยาดมแก้อาการเมาศรีษะ