องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวิวัฒน์ โซคากุ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วาวี
หมู่บ้าน: บ้านใหม่พัฒนา

แค่เชื่อมั่นตนเอง

นายวิวัฒน์ โซคากุ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


แค่เชื่อมั่นตนเอง นายวิวัฒน์ โซคากุ ผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง ส.อบต. อาชีพเคยปลูกผักตามฤดูกาลราคาไม่แน่นอน ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากมองเห็นความสำคัญในการปรับระบบเกษตรที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัดสินใจเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกมาเป็นระบบGAP ระบบอินทรีย์ ทั้งกาแฟ ผัก ชา โกโก้ อะโวคาโด