องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอาเจ โซ่เซ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านแม่จันหลวง

นายอาเจ โซ่เซ ผู้นำเกษตรกรบ้านแม่จันหลวง อายุ 29 ปี ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้ไปอยู่โรงงานต่างประเทศ และเกิดประสบอุบัติเหตุ จึงกลับมาอยู่บ้าน เพื่อรักษาตัว ปลูกกะหล่ำปลี มะเขือเทศ และเชอรรี่ ปลูกโดยใช้สารเคมีจำนวนมาก จึงตัดสินใจเริ่มเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง เห็นชาวบ้านในหมู่บ้านปลูกกาแฟ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองรับซื้อผลผลิตกาแฟ ปัจจุบันปลูกกาแฟ จำนวน 2,000 ต้น เชอรรี่ 100 ต้น ชา 7,000 ต้น มะม่วง 10 ต้น และเลี้ยงลูกหมู 40 ตัว ในพื้นที่ 13 ไร่ และมีรายได้จากขายกาแฟกะลา 100,000 บาท เชอรรี่ 30,000 บาท จำหน่ายลูกหมู 100,000 บาท และเพาะกล้าชาขายในพื้นที่และต่างพื้นที่ 100,000 บาท ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 5-6 แสนบาท สามารถแนะนำเรื่อง กาแฟการตัดแต่งยอด การดูแลให้เกษตรกรในพื้นที่ และเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง