องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอาค่อง แลเชอะ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วาวี
หมู่บ้าน: บ้านดอยช้าง

ทำด้วยใจรัก พร้อมเสียสละ

นายอาค่อง แลเชอะ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายนายอาค่อง แลเฉอะ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทองไม่ได้เรียนต่อตัดสินใจทำงานโรงงานทำงานกับเครื่องจักรจนได้ประสบอุบัติเหตุทำให้แขนขวาขาดรู้สึกท้อแท้กับชีวิตตัดสินใจกลับบ้านและได้รับเลือกเป็นผู้นำหมู่บ้านจึงได้วางแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ในปี2548 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีได้รับการสนับสนุนกล้ากาแฟ กล้าอะโวคาโดเพื่อทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง ปัจจุบันมีแปลงกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแปลงโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ มีแปลงไม้ผลอะโวคาโด แปลงชา มีแบรนด์กาแฟของตนเอง และยังคงเป็นผู้นำบ้านผาแดงลีซอ พัฒนาชุมชน