องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเอี่ยวจื้อ แซ่จัง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านสันติคีรี

พูดให้น้อย...ทำให้มาก

นายเอี่ยวจื้อ แซ่จัง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


นายเอี่ยวจื้อ แซ่จัง อดีตเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ได้ปลูกพลับ ชา และเชอรรี่ ปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาผลิตอโวคาโด้ แมคคาเดเมีย ชา และกาแฟ โดยมีองค์ความรู้ในการผลิตไม้ผล การขยายพันธุ์ และการดูแลรักษา สามารถถ่ายทอดความรุให้กับผู้ที่สนใจได้