องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอาเชอะ เชอมือ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านอาแบ

นายอาเชอะ เชอมือ อายุ 40 ปี ผู้นำเกษตรกรบ้านอาแบ ปัจจุบันปลูกชา กุหลาบ และดอกเก๊กฮวย แบบอินทรีย์ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นชาแบบชงดื่ม จำหน่ายทั้งในชุมชน และตลาดออนไลน์ อนาคตจะปรับปรุงร้านค้า และแปลงตัวเอง เพื่อขยายต้นดอกกุหลาบ และดอกเก๊กฮวย ซึ่งมีความต้องการสูงจากตลาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ต่างพื้นที่ในปีต่อไป ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 5-6 แสนบาท จากการจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากชา