องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายไมตรี ยอดประดิษฐ์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง:
หมู่บ้าน: บ้านแม่ยะน้อย

มือ 1 เสียบยอดพันธุ์ดีแห่งบ้านแม่ยะน้อย นายไมตรี ยอดประดิษฐ์ หรือ "พี่หมู" ผู้นำเกษตรกรบ้านแม่ยะน้อย อายุ 43 ปี เกษตรกรผู้นำเขยจากภาคใต้ เดิมรับจ้างอยู่ในโรงงานที่จังหวัดชลบุรี และย้ายมาอยู่บ้านภรรยาที่ภาคเหนือปลูกข้าวโพด หอมญี่ปุ่น มีรายได้ 20,000 บาทต่อปี ปัจจุบันปลูกกาแฟอะราบิกา 1,000 ต้น กำลังลงปลูกในปีนี้ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 460 ต้น มีรายได้ 10,000 บาท และอะโวคาโด 350 ต้น (พันธุ์แฮส 50 ต้น พันธุ์พื้นเมือง 300 ต้น กำลังจะเปลี่ยนยอดพันธุ์เป็นพันธุ์แฮส) อะโวคาโด มีรายได้ปีละ 20,000 บาทต่อปี ขายกิโลกรัมละ 60-80 บาท (ตลาดชุมชน และตลาดออนไลน์) โดยพี่หมู ยังเป็นมือเสียบยอดมือ 1 ของบ้านแม่ยะน้อย ไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วง ต้นอะโวคาโด ล้วนผ่านมือพี่หมูมาทั้งหมดแล้ว อะโวคาโด100 ต้น ติด 90 % มะม่วง 100 ต้น ติด 99 % เคล็ดลับของพี่ไมตรี “ยอดพันธุ์ ต้องสด” ตัดยอดพันธุ์ไม่เกิน 3 วัน และยังถ่ายทอดวิธีการเสียบยอด การตัดแต่งกิ่งให้แก่ชาวบ้านภายในชุมชน อนาคตพี่หมูจะเพาะกล้าอะโวคาโด และเสียบยอดขาย เพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งต่อไป