องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุรชัย แชดู่

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วาวี
หมู่บ้าน: บ้านดอยช้าง

นายสุรชัย แชดู่ “น้องต้น” อายุ 22 ปี ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่บ้านดอยช้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จากเป็นลูกจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในตัวเมือง มีรายได้ 9,000 บาทต่อเดือน จึงกลับมาช่วยที่บ้านทำการเกษตรและเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯวาวี โดยเข้าไปขอคำแนะนำ ปรึกษาจากเจ้าหน้าที่และพี่วรเวศ เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ เพราะตัวเองไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ปัจจุบันมีรายได้รายเดือนเฉลี่ยจากปลูกผักอินทรีย์ 10,000 บาท รายได้รายปีเฉลี่ยจากกาแฟ 100,000 บาท จากการเลี้ยงหมูหลุม 50,000 บาท