องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวรเวศ แซดู่

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วาวี
หมู่บ้าน: บ้านใหม่พัฒนา

"นายวรเวศ แซดู่" ผู้นำเกษตรกรบ้านใหม่พัฒนา ก่อนปลูกพริก กะหล่ำปลี กาแฟ ใช้พื้นที่ 20 ไร่ จะใช้สารเคมีสารเคมีเป็นหลัก รายได้ 2-3 หมื่นบาท ราคาจะไม่แน่นอน ทำให้มีหนี้สิน ทำจนรู้สึกว่าตัวเองมึนสารเคมี เพราะไม่เคยป้องกัน ตรวจสารพิษในเลือดไม่เคยผ่าน แฟนเข้าร่วมกับโครงการฯวาวี แต่ตัวเองยังมีความคิดที่ว่ามันทำได้จริงเหรอ กับการปลูกที่ใช้พื้นที่น้อยๆ ซึ่งเมื่อก่อนใช้พื้นที่เยอะมาก ยังได้ผลผลิตน้อย จึงเริ่มศึกษาข้อมูลของสวพส. แล้วเห็นคลิป เกษตรกรที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก ลองมาทดลองทำ เข้าปรึษาเจ้าหน้าที่ ไปดูแปลงพี่จิ้ม ปัจจุบันปลูกผักตระกูลสลัด 8 โรงเรือน กาแฟ 14 ไร่ รายได้ 300,000 บาท มะม่วงพันธุ์มหาชนก 1,000 ต้น รายได้ 10,000 บาท

     จุดเปลี่ยนที่หันมาปลูกผักอินทรีย์

        1) ปลอดภัยกับร่างกาย และสุขภาพ

        2) ปลอดภัยกับผู้บริโภค

        3) ลูกสามารถเก็บกินผักที่ปลูกได้

        4) ราคาสูง

ปัจจุบัน อีก 1 ปี หนี้สินหมด และมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 5-7 แสนบาท “ผักคือลมหายใจของผม ต่อชีวิตของผม”