องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายจ่าเซ ยอดคีรีสุวรรณ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านสังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สอง
หมู่บ้าน: บ้านวะโดโกร

ผู้นำเกษตรกรนายจ่าเซ ยอดคีรีสุวรรณ ผู้นำเกษตรกรที่เป็นทั้งเกษตรกร ผู้ช่วยนักพัฒนา ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ประสานงาน ล่าม ช่างภาพ และอื่นๆ มากมาย สรุปได้ด้วยคำว่า "เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว" ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้พูดคุยกับจ่าเซ ผู้พูดน้อยต่อยหนัก สายตาและมือไม้ที่ถือกรรไกรตัดกิ่งไม่เคยอยู่นิ่ง คอยสอดส่องดูแลแปลงทั้งภายในศูนย์ฯ และแอบสังเกตตอนที่ไปเยี่ยมแปลงผู้ใหญ่อนุพนธ์ที่อยู่ใกล้ๆศูนย์ จ่าเซก็คอยดูนู่นนี่นั่นเสมอ โดยเฉพาะแปลงภายในศูนย์ฯ ซึ่งใช้สำหรับทดสอบพันธุ์พืชต่างๆ จ่าเซดูแลได้ดีมากๆ และระหว่างนั่งคุยกันตอนพักเที่ยง ถามจ่าเซว่าในตำบลแม่สองของเรา หมู่บ้านไหนยากจนที่สุด จ่าเซตอบว่า "ไม่น่าจะมีบ้านไหนยากจน ทุกบ้านก็เหมือนกันครับ มีแต่บ้านที่ไกลที่สุด เดินทางลำบากกว่าบ้านอื่น ก็คงเป็นบ้านในสุดนั่นแหละครับ คนที่นี้ถ้ามีรายได้สัก 50,000 บาทต่อปี เราก็อยู่กันแบบสบายๆ แล้วครับ"