องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายพะแฮเชอร์ สถิตธรรมวนา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สอง
หมู่บ้าน: บ้านวะโดโกร

ผู้นำเกษตรกรนายพะแฮเชอร์ สถิตธรรมวนา บ้านวะโดโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผู้นำเกษตรกรรุ่นบุกเบิกที่ลองผิดลองถูกมากับ สวพส.นับสิบปี ความโดดเด่นของแปลงพะแฮเชอร์คือมีแปลงไม้ป่าชาวบ้าน ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วที่ปลูกในที่ทำกินโดยไม่ต้องเข้าไปรบกวนป่าธรรมชาติ ซึ่งมีไม้หลากหลายชนิด เช่น จันทร์ทองเทศ กระถินดอย เมเปิ้ล การบูร ขี้เหล็ก ไม้เหล่านี้สามารถนำมาใช้ทำแนวรั้ว ทำเสา ทำกระท่อม ทำฟืน ฯลฯ ส่วนของพืชทางเลือกสร้างรายได้ก็มีทั้งอะโวคาโด เสาวรสหวาน และมีพืชท้องถิ่นเช่น เนียง บุก กระจายอยู่ในแปลง เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย