องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเผด็จ พนาลัยเจริญ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สอง
หมู่บ้าน: บ้านแม่ระเมิง

ผู้นำเกษตรกร สจ.เผด็จ หรือนายเผด็จ พนาลัยเจริญ ผู้นำหัวไวใจกล้าแห่งบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผู้เริ่มเปลี่ยนพื้นที่ 13 ไร่ เป็นแปลงปลูกทุเรียนกว่า 20 สายพันธุ์ (หมอนทอง จันทบุรี 1-10 กระดุมทอง พวงมณี หลงลับแล มูซานคิง หนามดำ ก้านยาว กบพิกุล กบสุวรรณ กบหน้าศาล บางสะพาน เม็ดในยายปราง ชะนี นกหยิบ สาลิกา ย่ำมะหวาด บาตรทองคำ ฯลฯ) ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความชอบกินทุเรียนมาก ทำให้สนใจศึกษา และทดลองปลูกมาเกือบ 10 ปี จนวันนี้ได้ปลูกทุเรียนทั้งหมด 180 ต้น และผลผลิตเริ่มออกจำหน่ายได้แล้ว 30 ต้น ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่เริ่มจำหน่ายทุเรียนให้กับพ่อค้าและผู้สนใจทั่วไปที่สั่งผ่านออนไลน์ ปีที่ผ่านมามีรายได้จากทุเรียนกว่า 300,000 บาท กลายเป็นรายได้หลักของครอบครัว สิ่งที่ สจ.เผด็จเน้นย้ำอีกเรื่องคือ ต้องปลูกภายใต้ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตพืช (GAP) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสุขที่จับต้องได้ ความสุขที่เกิดจากหัวใจ น้ำพักน้ำแรง ที่ดูแลทุเรียนทุกต้นมาอย่างดี ปัจจุบันแปลงนี้เป็นแปลงเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และชุมชนอื่นๆบนพื้นที่สูงมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความตั้งใจจริงสามารถก้าวข้ามทุกข้อจำกัดได้จริงๆ