องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายประพฤติ นะสะปะ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: พบพระ
หมู่บ้าน: บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8

"นายประพฤติ นะสะปะ" ผู้นำเกษตรกรบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อายุ 41 ปี เดิมเป็นหนุ่มทำงานในโรงงานจังหวัดระยอง จากพิษโควิด 19 จึงหันกลับมาทำเกษตรที่บ้าน ทำสวนปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จำนวน 125 ต้น พื้นที่ 5 ไร่ รายได้จากการปลูกทุเรียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท "สวนเกษตรอินดี้ ทุเรียนพบพระเขตหนาว"