องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายธนู แซ่ลี

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: พบพระ
หมู่บ้าน: บ้านอุ้มเปี้ยม

"ธนู แซ่ลี" ผู้นำเกษตรกรบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปัจจุบันอายุ 55 ปี ผู้คร่ำหวอดในวงการผู้ปลูกกะหล่ำปลี เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกได้และได้ผลผลิตดีบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะที่อุ้มเปี้ยมนั้นมีพ่อค้ามารับซื้อตลอดทั้งปี กะหล่ำปลีทนทานต่อการขนส่ง แต่ต้องทำใจยอมรับกับต้นทุนปุ๋ยและยาที่ราคาสูงขึ้น และความผันผวนของราคาที่คาดเดาไม่ได้เลย แม้เคยมีรายได้จากกะหล่ำปลีสูงสุดถึง 500,000 บาทแต่ต้นทุนที่สูงตามไปด้วยมากกว่า 300,000 บาท ขณะที่อายุก็มากขึ้นกำลังแรงงานเริ่มถดถอย ครอบครัวมีสมาชิกที่ต้องเลี้ยงดูเพิ่มขึ้น

เมื่อ 6 ปีก่อนจึงเริ่มมองหาพืชทางเลือกใหม่ที่มีรายได้เพียงพอแต่เหนื่อยน้อยลง เพื่อรองรับอายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรจากเดิมที่ปลูกกะหล่ำปลีเป็นพืชหลักที่หลากหลายชนิด เน้นพืชหลักเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถสรา้งรายได้ แต่ลงทุนปลูกแค่ครั้งเดียว ได้แก่ อะโวคาโดพันธุ์แฮส บัคคาเนีย บูท 7 และทดลองปลูกพันธุ์อื่นๆ เช่น 034 พบพระ08 เพื่อทดสอบด้วย นอกจากนี้มีกาแฟอราบิก้า พีช แมคคาเดเมีย มีแปลงพืชผักสร้างรายได้รายสัปดาห์ ได้แก่ ดอกหอม และแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เล็กน้อยเพื่อใช้เลี้ยงหมู ไก่ ในครัวเรือน

ในปี 2564 เริ่มมีรายได้จากอะโวคาโด และกาแฟอราบิก้า ซึ่งมีพ่อค้ามารับซื้อในพื้นที่ รายได้รวมเฉลี่ยต่อปีกว่า 500,000 บาท ตอบโจทย์ทั้งรายได้และวัยสูงอายุที่มีกำลังน้อยลงได้ดี ในปีหน้าคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตจากพีช และแมคคาเดเมียที่เป็นรายได้เพิ่มขึ้น