องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน

เสริมสร้างความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) วันที่ 6-8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย ตำบลสบโขง อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยจัดระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558

เที่ยวสนุก ช้อปถูกใจ งานโครงการหลวง 2558

พบกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ นิทรรศการแบบจำลองการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ภายใต้แนวคิด การปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อะโวคาโด "ผลไม้แนวใหม่ สำหรับคนรักสุขภาพ"

อะโวกาโดถือว่าเป็นสุดยอดของอาหารสุขภาพ และเป็นผลไม้ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกและบริโภคเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านโภชนาการของโลก จึงเป็นที่นิยมบริโภคเหมาะสําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็ก

เที่ยวสนุก ช้อปถูกใจ งานโครงการหลวง 2558

พบกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ นิทรรศการแบบจำลองการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ภายใต้แนวคิด การปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เทศกาลแห่งความสุข เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ชมสวนสวยในรูปแบบการจัดสวนใหม่ที่ประดับประดาด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณจากโครงการหลวง...

ทั้งหมด 51 รายการ

123456