องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

“YAYA” หญ้า (เป็น) ยา วัชพืชที่มีคุณค่าทางสมุนไพร

เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย

นางสาวศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์ และนางสาวจารุณี ภิลุมวงค์

นักวิจัย สำนักวิจัย


เมื่อเอ่ยถึง “หญ้า” คนส่วนใหญ่คงคิดเหมือนกันว่า หญ้าเป็นวัชพืชหรือพืชไร้ค่าที่ขึ้นมารกหูรกตาม ริมรั้ว แปลงปลูกพืช หรือในบริเวณสวน อีกทั้งยังมาแย่งอาหารของพืชที่เราปลูกทำให้พืชมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ผลผลิตลดลง ดังนั้นเราจึงควรจำกัดทิ้งให้สิ้นซากไป แต่หารู้ไม่ว่าหญ้าบางชนิดก็มีประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกัน ไม่ว่าจะนำมาเป็นอาหารหรือสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกาย/รักษาโรคซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายไม่แพ้สมุนไพรชั้นเอกที่เรารู้จักกันมานาน ปัจจุบันมีนักวิจัยจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่ทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหญ้าที่มีสรรพคุณทางยา (Medicinal Grass) โดยมีรากฐานมาจากตำรับยาโบราณที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี กอปรกับการนำองค์ความรู้สมัยใหม่จากศาสตร์หลายๆ แขนงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเข้าไปใช้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์และระบุชนิดของพืชแต่ละชนิดที่ใช้ในตำรับยา การหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพืชนั้นๆ เทคนิคการปลูกการจัดการ การเตรียมสารสกัดจากพืช ทั้งนี้เพื่อนำพืชมาสกัดเฉพาะสารออกฤทธิ์เท่านั้นและหาแนวทางพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติหรือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่าหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์สังเคราะห์จากสารเคมี รวมถึงผลักดันการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

เริ่มเห็นคุณค่าของ “หญ้า” ขึ้นมาแล้วใช้มั๊ยล่ะ... วันนี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่าง “หญ้าที่มีสรรพคุณทางยา” ที่ปัจจุบันมีการนำมาใช้ประโยชน์ แถมบางชนิดยังมีการศึกษาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ซึ่งคุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน ไปดูพร้อมๆ กันเลย