องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การปลูกแตงกวาญี่ปุ่น

สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

  • อุณหภูมิที่เหมาะสม 18-24 C
  • ความชื้นสัมพัทธ์สูงไม่เหมาะต่อการปลูก
  • ฤดูหนาวจะใช้เวลากว่าการปลูกในฤดูร้อน
  • อากาศร้อนเกินไปจะมีแต่ดอกตัวผู้ผสมไม่ติด
  • ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี pH 5.5 - 6.5


การเพาะกล้า

ต้องควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในขณะเพาะกล้า ได้แก่ น้ำ แสง อุณหภูมิ และอากาศ

วิธีการบ่มเมล็ดพันธุ์

1. เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยการแช่น้ำอุ่น อุณหภูมิ 50 - 55 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชั่วโมง

2. เตรียมผ้าขนหนูขนาดตามปริมาณของเมล็ด 2 ผืน

3. นำผ้าไปซักทำความสะอาด และแช่ในน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับผ้า

4. นำผ้าทั้ง 2 ผืน มาบีบน้ำออกให้พอหมาด ๆ

5. กางผ้าออกแล้วเอาเมล็ดหว่านให้ทั่วผ้า แล้วเอาผ้าอีกผืนมาทับแล้วพับใส่กล่องพลาสติกปิดฝา เก็บไว้ในที่ร่มรำไร หรือนำไปบ่มในตู้ไฟ