องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

กัญชง : TerpeneS สารให้กลิ่นกับการแพทย์

Terpenes (เทอร์พีน) เป็นสารให้กลิ่น หรือ aromatic compound พบมากน้ำมันหอมระเหยของพืชมีกลิ่นทั่วไป

 เป็นสารบ่งบอกกลิ่นเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของพืช เรามักได้กลิ่นต่างๆ มาจาก ดอกไม้ ผลไม้ และสมุนไพร เช่น ดอกกัญชง-กัญชา ดอกกุหลาบ ดอกลาเวนเดอร์ เลม่อน มะม่วง วานิลลา ตะไคร้ มิ้นต์ และสน เป็นต้น

ในพืชสกุล Cannabis หรือกัญชง กัญชา มีเทอร์พีนมากกว่า 120 ชนิด โดยมี 2 กลุ่มหลักคือ monoterpenes และ sesquiterpenes มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้

เทอร์พีน ช่วยต้านการอักเสบ และแก้ปวดเป็นหลัก และยังช่วยต้านอาการซึมเศร้า ทำให้ผ่อนคลาย ต้านกังวล รักษาอาการนอนไม่หลับ เพิ่มความสามารถในการให้สารผ่านเข้าสู่ผิว เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านแบคทีเรีย ต้านจุลชีพ และต้านอนุมูลอิสระ

เทอร์พีน ในกัญชงจะผลิตมาจากต่อมเดียวกับสาร Cannabinoids (สารสำคัญ 2 ชนิด คือ THC, CBD) จึงให้กลิ่นมากที่สุดในช่อดอก แต่ละสายพันธุ์มีกลิ่นโดดเด่น มากน้อยต่างกันออกไป นอกจากสายพันธุ์แล้ว สภาพภูมิอากาศ อายุ และการเจริญเติบโต ปุ๋ย ความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือแม้แต่ช่วงเวลาของวัน ก็มีผลต่อปริมาณของเทอร์พีน