องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวอะโวคาโดที่เหมาะสม

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวอะโวคาโด

อะโวคาโดบางพันธุ์เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา (ปีเตอร์สัน) บางพันธุ์ออกสู่ตลาดช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน (บัคคาเนีย บูธ7 บูธ8 ฮอล) และมีพันธุ์หนักออกผลในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ (พิงค์เคอร์ตัน แฮส) แต่เนื่องจากมีความต้องการของลูกค้า ทำให้เกษตรกรบางรายเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อจำหน่าย ทำให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย เช่น ยังไม่สุกชิงเน่าไปเสียก่อน ผลเหี่ยวเนื่องจากเก็บผลอ่อน ผลสุกไม่พร้อมกัน ราเข้าขั้วผลทำให้เนื้อด้านในเน่าเสีย ปัญหาจากการเร่งเก็บเกี่ยวอาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพผลผลิต และทำให้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์อะโวคาโดพันธุ์ดี ๆ หาทานได้ยาก