องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ห้วยโทนคอฟฟี่...กาแฟดีบนพื้นที่สูง

กว่าจะเป็น... ห้วยโทนคอฟฟี่ “Huaytone Coffee”

“Huaytone Coffee” เป็นแบรนด์กาแฟบนพื้นที่สูง เครื่องหมายการค้าที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน บ้านห้วยโทนเองที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ตัวอักษรตัว U เป็นรูปถ้วยกาแฟที่มีกลิ่นไอกาแฟลอยส่งกลิ่นหอมฟุ้ง รวมทั้งสะท้อนวิถีชีวิตชายหญิงที่มีการแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นผสมผสานกับบ้านดั้งเดิมของชนเผ่าลัวะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ประกอบกับลวดลายสีสันดั้งเดิมของผ้าซิ่นบนฉลากแสดงออกถึงชนชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเครื่องหมายการค้า “Huaytone Coffee” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทะเบียนเลขที่ 211122820 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ปัจจุบันกาแฟห้วยโทน “Huaytone Coffee” มีอาคารแปรรูปกาแฟที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค

ซึ่งที่ผ่านมากาแฟห้วยโทน “Huaytone Coffee” เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่คอกาแฟ มีการสั่งซื้อทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ชุมชนชนมีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก โดยมูลค่าการจำหน่ายกาแฟภายใต้เครื่องหมายการค้า “Huaytone Coffee” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทนมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

ชุมชนบ้านห้วยโทน ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่บนไหล่เขา ในตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ติดแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ มีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกกาแฟอราบิก้า เมล็ดกาแฟทุกเมล็ดได้รับการดูแลและแปรรูปอย่างพิถีพิถัน จนได้กาแฟคั่วที่มีรสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ชวนให้ลิ้มลอง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทนดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดอย่างต่อเนื่องและหลากหลายตาม Process ได้แก่ Dry Honey และ Washed ที่มีกลิ่น รสชาติของกาแฟที่ชงออกมาแตกต่างกัน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างมาก จำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงออกบูธแสดงสินค้าร่วมกับหน่วยงานหรือเอกชนต่าง ๆ จำหน่ายในราคาแตกต่างกันตาม Procees ขนาดบรรจุ 250 กรัม ได้แก่ (1) Washed_Process ราคา 150 บาท (2) Honey_Process ราคา 250 บาท และ (3) Natural_Process ราคา 300 บาท ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้รักษามาตรฐานการผลิตและปฏิบัติตามขั้นตอนการเก็บเกี่ยวการแปรรูปกาแฟที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่การยกระดับกาแฟห้วยโทน เป็น สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร

เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/th/gi-001.html


ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับเมื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)