องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์

การเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์

มะเขือเทศเชอรี่ หรือมะเขือเทศราชินี เป็นมะเขือเทศผลเล็ก รสชาติหวาน เนื้อแน่นมีกลิ่นหอม มีสารเบต้า-แคโรทีน วิตามินซี และวิตามินอีสูง ในการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ เกษตรกรนิยมปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี เนื่องจากมะเขือเทศจะมีโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายหลายชนิด ได้แก่ โรคเหี่ยวเขียว โรครากเน่าโคนเน่า โรคไวรัส เพลี้ยไฟ และแมลงหวี่ขาว ซึ่งการใช้สารเคมีทำให้ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ราคาผลผลิตของมะเขือเทศที่ปลูกแบบเคมีขึ้นลงตามราคาตลาด ส่วนการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ เกษตรกรมีโอกาสที่จะได้ราคาสูงกว่า จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากราคาผลผลิตสูงแล้วยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย