องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

กัญชง (เฮมพ์) กับ กัญชา ต่างกันอย่างไร?

กัญชง (เฮมพ์) กับ กัญชา ต่างกันอย่างไร?

เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะเลยทีเดียว อย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกัญชงหรือที่ในปัจจุบันเรียกกันว่า "เฮมพ์" และกัญชา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

  • เฮมพ์และกัญชา อยู่ในสกุล (genus) และชนิด (species) เดียวกัน ต่างกันที่ ชนิดย่อย (subspecies)
  • เฮมพ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ssp. sativa ส่วนกัญชามีชื่อว่า Cannabis sativa L. ssp.indica


รูปร่างหน้าตาของต้นเฮมพ์กับกัญชา


คำถาม: รูปร่างหน้าตาของต้นเฮมพ์กับกัญชาต่างกันไหม

คำตอบ: เฮมพ์และกัญชามีลักษณะภายนอกคล้ายกันทำให้แยกออกจากกันยาก แต่ก็ยังมีบางอย่างที่ต่างกัน เช่น


1. ลักษณะใบ