องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอาทร พิมานธารา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สามแลบ
หมู่บ้าน: บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง

"นายอาทร พิมานธารา" ผู้นำเกษตรกรบ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรับระบบเป็นแปลงผสมผสานไม้ผลอะโวคาโด มะม่วง กล้วย ปลูกผักในโรงเรือน (ฟักทองมินิ มะเขือเทศเชอรี่) ผักนอกโรงเรือน (พริกกะเหรี่ยง มะนาว) พืชท้องถิ่น (บุก ไผ่หวาน) และปศุสัตว์เลี้ยงเพื่อชำแหละจำหน่ายภายในชุมชน ปัจจุบันมีรายได้จากผักในและนอกโรงเรือนเฉลี่ย 60,000-75,000 บาทต่อปี พืชท้องถิ่นเฉลี่ย 20,000-30,000 บาทต่อปี และจากจำหน่ายปศุสัตว์เฉลี่ย 30,000-45,000 บาทต่อเดือน