องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ดอกปทุมมา (ทิวลิปแห่งสยาม)

           ดอกปทุมมา ดอกไม้ที่มีรูปทรงสง่าและมีสีสันที่สวยงาม เป็นไม้หัวล้มลุกมีลำต้นใต้ดินแบบเหง้า มีถิ่นกำเนิดในแถบอินโดจีน พม่า และไทย สำหรับในประเทศไทยพบเห็นปทุมมาได้แทบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความสวนงามของดอกปทุมมาทำให้ชาวต่างชาติประทับใจและชื่นชอบจนได้สมญาว่า “ทิวลิปแห่งสยาม”

           ปทุมมาจะออกดอกในฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และจะทิ้ง ดอกและใบเหลืองเหลือแต่เหง้า แล้วพักตัวอยู่ในดินตลอดช่วงฤดูหนาวราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ และเมื่อถึงฤดูฝนจึงงอกใบขึ้นพ้นพื้นดินอีกครั้งหนึ่ง

  • ลักษณะรากปทุมมาเป็นรากฝอย รากบางส่วนสะสมอาหารใกล้ปลายราก ทำให้รากบวม

เป็นตุ่มขนาดใหญ่สีขาว

  •   ลำต้น เป็นลำต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า กาบใบห่อรวมตัวกันแน่น
  •   ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปหอก
  •   ดอก ออกที่ปลายยอดของลำต้นเทียม ลักษณะเป็นช่อดอกแน่น ช่อดอกมีลักษณะคล้ายกระบอก

หรือกระสวย