องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ดอกปทุมมา (ทิวลิปแห่งสยาม)

          ดอกปทุมมา ดอกไม้ที่มีรูปทรงสง่าและมีสีสันที่สวยงาม เป็นไม้หัวล้มลุกมีลำต้นใต้ดินแบบเหง้า มีถิ่นกำเนิดในแถบอินโดจีน พม่า และไทย สำหรับในประเทศไทยพบเห็นปทุมมาได้แทบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความสวนงามของดอกปทุมมาทำให้ชาวต่างชาติประทับใจและชื่นชอบจนได้สมญาว่า “สยามทิวลิป”

          ปทุมมาจะออกดอกในฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และจะทิ้ง  ดอกและใบเหลืองเหลือแต่เหง้า แล้วพักตัวอยู่ในดินตลอดช่วงฤดูหนาวราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์  และเมื่อถึงฤดูฝนจึงงอกใบขึ้นพ้นพื้นดินอีกครั้งหนึ่ง