องค์ความรู้ในเรื่อง "การปลูกงาขี้ม้อน"

องค์ความรู้ในเรื่อง

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)สร้างเมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2561 | เข้าชม 356 ครั้งข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: info@hrdi.or.th

ผู้ดูแลระบบ