องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวรเวศ แชดู

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วาวี
หมู่บ้าน: บ้านใหม่พัฒนา

ฝันให้ไกลไปให้ถึง

นายวรเวศ แชดู

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


ฝันให้ไกล ไปให้ถึง นายวรเวศ แชดู เคยคิดแต่ทำตามคนอื่นเห็นคนปลูกอะไรก็ปลูกตาม มีกาแฟ 24 ไร่ มีรายได้จากกาแฟเพียงอย่างเดียว ปลูกพริก มะเขือเทศ เป็นรายได้เสริมแต่ต้นทุนสูงกับการใช้สารเคมีที่มาก จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกปลูกผักตามแนวคิดที่อยากทำในสิ่งที่ตนเองคิดเพื่อเป็นรายได้เสริมมีรายได้ทุกเดือนปลอดภัยกับตนเองและผู้บริโภค เป็นเกษตรกรผู้นำเป็นคณะกรรมการกลุ่มดอยช้างพัฒนา สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะกล้าผัก การจัดการดูแลผักในระบบอินทรีย์และยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปกาแฟ